Scandinavia Bar på flyttefot

Category: Nyheter 3 985 0

Etter 28 års drift like ved soi 13 Beach Road så måtte Scandinavia Bar flytte fra sin faste plass og over til Best Friend komplekset noe nærmere Walking Street.

Scandinavia Bar

Bare det og holde ut så lenge er en prestasjon i seg selv og Erik Sørensen og kompani er nok en av de eldste barene i drift i hele Pattaya. Flyttingen er et resultat av att grunneieren har andre planer for området, hva som evt skjer der fremover er foreløpig noe uklart. Men det svirrer rykter om nytt hotell og reduksjon av antall barer på området der. Det kan dog synes som att lokale interesser har skviset Scandinavia Bar ut…

Den nye baren skal uoffisielt åpnes i dag den 14 september, selv om det har vært en soft overgang har stamkunder allerede har inntatt det nye stedet de siste dagene   Nye Scandinavia Bar ligger inne i Best Friend komplekset og er den gamle baren som Arve «Pompoi» Lisland drev der en periode. Iflg Erik blir det en grand opening om et par uker.

Kart med ny og gammel lokasjon

Som man ser av kartet ligger den nye baren ikke så veldig langt unna den gamle, men den ligger mer inntrukket fra gaten i forhold til den gamle som lå helt ved Beach Road. Selv om beliggenheten ikke er fullt så god på den nye, vil jeg allikevel tro att kundemassen i stor grad vil følge med over. Det man vil gå glipp av er selvfølgelig drop inn kunder og lignende. Men den utholdenheten som Erik Sørensen har vist gjennom 28 år så tror jeg personlig på fortsatt suksess for «Nye» Scandinavia Bar. Lykke til med videre drift!

Søk gjerne opp Scandibar som folk flest kaller den så finner du den også på Facebook.

Powered by 12Go Asia system