Trafikk i Pattaya

Category: Video 320 0

Thailand har forsåvidt de samme trafikkregler som land i Europa, men du bør allikevel være mer oppmerksom når du beveger deg ut i trafikken enten det er som trafikant eller fotgjenger.

Det att man kjører på «feil» side av veien er egentlig ikke det største problemet, det venner man seg nokså fort til har jeg erfart. Men det er et mye mer uoversiktlig trafikkbilde i Thailand enn hva man er vant til i Norge. Så derfor er det viktig å være mer årvåken og ha en litt passiv kjørestil før man kommer inn i «flyten».

Som fotgjenger er man svært utsatt og i fjor kom det en del nye tiltak i Pattaya for de myke trafikantene. Nemlig  etableringen av et 40-talls nye fotgjengeroverganger med lysregulering, men som en ser av denne videoen er det ikke alle som respekterer rødt lys 🙂

 

Powered by 12Go Asia system